PACTON Frigo

PACTON Frigo
€6000
km
Semi-Automatic
-
2007
2
519
Axis 1:
Air suspension
Disc Brake

Axis 2:
Air suspension
Disc Brake